Certificering

MPS A+


MPS Florimark production

För certifikaten från MPS står människa, miljö och kvalitet ofta oberoende av varandra centralt. Under märkningen MPS-Florimark Production strålar dessa aspekter samman. . MPS-Florimark Production är med all rätt den ultimata hållbarhetsmärkningen. Med denna märkning visar vi att våra växter är hållbart producerade.

MPS ProductProof


MPS GAP

Certifieringsschemat av MPS-GAP baseras på ett officiellt riktmärke med kända certifikatet GLOBALG.A.P. av detaljhandelsorganisationer i Europa. Här formuleras normer för produktion gällande: säkerhet, hållbarhet och spårbarhet. Men MPS-GAP har tagit det ett steg längre.
För att få kvalificera sig för ett MPS-GAP certifikat, håller vi varje dag reda på hur mycket bekämpningsmedel vi använder, när utrustningen fått en servicerunda senast och på vilket sätt vi fortskrider med odlingen. Riskreduceringen och spårbarheten av våra växter är därmed viktiga skäl för att få ett MPS-GAP certifikat.

MPS Socially Qualified

Goda arbetsförhållanden är viktigt för många handlare och konsumenter. Folk blir allt mer kritiska när det kommer till odlingssätt och ursprung för produkter inom blomsterodling.
För att uppfylla kraven för detta certifikat tar vi insyn till vilka medarbetare som har en giltig sprutlicens, eller har en utbildning inom första hjälpen. Dessutom har vi en aktuell lagerlista med bekämpningsmedel och gödningsmedel som kontrolleras under en revision.

MPS Quality

Tillgång till tydlig och pålitlig produktinformation är ett måste. Med MPS-Quality visar vi att våra produkter uppfyller de allt strängare kvalitetskraven.